Pressemelding – Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS starter BKA-kurs i februar.

  Pressemelding –  Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS starter BKA-kurs i februar. Nasjonalt Fagorgan for kompetansepolitikk – VOX, har no tildelt midlar til kurs innan basiskompetanse i arbeidslivet(BKA) for 2015. Søknaden frå Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS er ein av dei mange som no er innvilga. Sjå heile lista på www.vox.no Detter betyr at Kursverkstedet […]

More Info

Søknad om kurs innvilga – nytt informasjonsmøte 26.01.15

  Det er med gleda me kan meddela at Samnanger Næringsforum – i samarbeid med Kursverkstedet AS –  har fått bekrefta at me får dei omsøkte  tilskota  til opplæring gjennom Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Som tidlegare opplyst kan private og offentlige  verksemder,  gjennom BKA,  søkja om støtte til grunnleggende opplæring med hovedvekt på rekning,  data, muntlige og […]

More Info

Stor interesse for kurs i kompetanseheving!

INTERESSE FOR KURS I BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET. (BKA) Under informasjonsmøte som vart halde på Bjørkheim 04.11 vart det klart at det er tilstrekkeleg interesse blant næringsdrivande til å få arrangert kurs som vil føra til kompetanseheving for arbeidslivet i kommunen. Kursverkstedet AS, i samarbeid med Næringsforumet, har derfor – innan fristen 11. november – sendt […]

More Info

Informasjonsmøte om gratis kurs!

  Informasjon om kurs som gjev kompetanseheving. Stad og tid: Bjørkheim Kro og Motell – tirsdag 04.11. Kl 19:00. Kursverkstedet AS, i samarbeid med Samnanger Næringsforum, tilbyr gratis kurs for alle som ynskjer auka kompetanse innan arbeidslivet. Av erfaring veit ein at mange tema og forbedringsområder er like – uavhengig av bransje. Døme er: Excel, […]

More Info

Kurskalender 2014 BRB

Her er link til kurs som holdes hos Etablerersenteret i Business Region Bergen. Kurskalender 2014    

More Info

Grunnkurs i Internasjonal handel

Brev fra Innovasjon Norge;   Hei, Innovasjon Norge arrangerer grunnkurs i internasjonal handel (undertittel: Innføring i eksport) i Førde 18. og 19. september 2013. Kurset behandler hovedtemaene; – Risikovurdering, handelsbarrierer og eksportkontroll – Toll- og avgiftssatser på produkter – Leveringsbetingelser – Incoterms 2010 – Internasjonale betalingsbetingelser – Produkt- og merkekrav – Toll og avgifter på […]

More Info