SNP konferansen 2015

SNP konferansen 2015

Samnanger Næringsforum ved leiar Knut Martin Bjørnås var på SNP konferansen i august.

SNP står for Strategisk Næringsplan, og gjeld for alle i Bergensregionen. Alle som har ei nøkkelrolle for å jobbe med tiltak for framtidas Bergensregion, var invitert til å delta på den aller første SNP-konferansen 26. august.

Meir om SNP konferansen her

Link til tema som vart tatt opp på SNP konferansen her. 

Målsettingen er at det skal gjennomførast ein årlig SNP konferanse. Neste gong i mars-2016.

 

Posted in Siste innlegg and tagged .