Høyringsuttale om K 5 – vei og bane Arna Stanghelle

  Statens Vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger                                                                                                         Rødne 13.06.2018   Merknader til tilrådd alternativ i planprogram for E16 og Vossebana (K5). Styret i Samnanger Næringsforum har drøfta tilrådd alternative for K5 Arna/Stanghelle, med særleg fokusert på parsellane frå Arna til Trengereid for E16 og Vossebana. Styret er nøgd med at ein har […]

More Info

Høyringsuttale til Kommuneplanens arealdel 2017 – 2027

Samnanger Kommune Tyssevegen 217 5650 Tysse Årland, 12.06.2017 Høyringsuttale til Kommuneplanens arealdel 2017 – 2027 Styret i Samnanger Næringsforum drøfta delar av arealplanen på møte 08.06.17, då særskild avsnittet som gjeld næring. I denne samanheng vil ein koma med fylgjande kommentarar: Næringsforumet har tidlegare gitt fleire innspel til arealplanarbeidet, men ikkje motteke kommentarar eller tilbakemeldingar. […]

More Info

Høyringsuttale til trafikksikringsplan 2017 – 2021

Samnanger Kommune Tyssevegen 217 5650 Tysse Årland, 26.06.2017 Høyringsuttale til trafikksikringsplan 2017 – 2021 Styret i Samnanger Næringsforum handsama forslaget til trafikksikringsplan 2017 – 2021 på styremøte 08.06.2017. Styret ville sett pris på å fått tilsendt kopi av planutkastet, før handsaminga. Me voner dett kan la seg gjera i framtida når det gjeld høyringsutkast som […]

More Info

Årsmelding 2016

Årsmelding 20016   Styret har i 2016 vert samansett som fylgjer:   Knut M. Bjørnås         :                    Styreleiar Linda Haug Kollbotn :                   Nestleiar Anne Gro Aadland     :                   Sekretær Karina Liøen Frøland:                   Styremedlem Johannes Bruvik        :                   Styremedlem Frode Odland             :                   Styremedlem Karl Kolbotn              :                    Kommunal representant Vara medlemmar      :                   Erlend Steinsland og Jan Gunnar Våge Vara kommunal […]

More Info

Samnanger og næring 2020?

Samnanger og næring 2020? Næringsforumet i samarbeid med Kursverkstedet AS arrangerer ope møte om næring og næringsutvikling. Bjørkheim Kro og Motell – tysdag 16. 02 Kl. 19:00 Innleiarar: Trond kaland – Kursverkstedt As Einar Vaage – Regiondirektør Atea Tema det vert fokusert på: Omstilling i marknaden, Digitalisering – friviljug og tvungen, Finansieringsbehov, Er forretningsplanen vår […]

More Info

SNP konferansen 2015

SNP konferansen 2015 Samnanger Næringsforum ved leiar Knut Martin Bjørnås var på SNP konferansen i august. SNP står for Strategisk Næringsplan, og gjeld for alle i Bergensregionen. Alle som har ei nøkkelrolle for å jobbe med tiltak for framtidas Bergensregion, var invitert til å delta på den aller første SNP-konferansen 26. august. Meir om SNP […]

More Info

Fellesbrosjyre for næringsdrivande ferdig!

Då var fellesbrosjyra for dei næringsdrivande i Samnanger ferdig! Du kan sjå det ferdige resultatet her: Fellesbrosjyre Samnanger Brosjyra er no distribuert og er å finna i dei fleste medlemsbedriftene. I tillegg finn du den i infokiosken ved Steinsdalsfossen og på Trengereid. Dersom nokon medlemmar går tom for brosjyrer kan fleire brosjyrer hentast i SPV på Bjørkheim.   […]

More Info

Landsdekkande næringspolitisk undersøking 2014

Landsdekkande næringspolitisk undersøking 2014 Nedanfor er lenker til næringspolitisk undersøking, frå Hordaland og frå Samnanger spesielt. 2. Landsdekkende komparativt 3. Landsdekkende Samnanger

More Info

Felles brosjyre for næringsdrivande i Samnanger

FELLES MARKNADSFØRING BROSJYRE FOR NÆRINGSDRIVANDE I SAMNANGER.  Samnanger Næringsforum er godt i gang med å laga ei brosjyre der medlemmane i forumet kan samarbeida om å marknadsføra service tilboda, og andre tilbod og mogligheiter som finnes i kommunen. Ein ser for seg at dei som har interesse av å marknadsføra eiga verksemd i ei slik […]

More Info

Årsmelding 2014

Samnanger Næringsforum  (Org. No 992 811 870 – Enhetsregisteret) Årsmelding 2014 Styret har i 2014 Bestått av fylgjande personar: Knut M. Bjørnås – Styreleiar Torbjørn Storås – Nestleiar Anne Gro Aadland – Sekretær Linda Haug Kollbotn – Styremedlem Johannes Bruvik – Styremedlem Erling Våge – Styremedlem Øyvind Røen – Kommunal representant Varamedlemmar :           […]

More Info