Samarbeid med Bjørnafjorden næringsråd

 Til medlemmane – nye og gamle – i Samnanger Næringsforum. På styremøte 30.01.2019 deltok Fredrik Schmidt Fotland som er forretningsutviklar for nye Bjørnafjorden næringsråd. Dette  er ein medlemsorganisasjon for næringsdrivande  i Os og Fusa Kommune. Hensikten med møte var å diskutera mogeleg samarbeid. Bjørnafjorden næringsråd er godt organisert med 2 personar tilsett på 50 % stilling […]

More Info

Merknader til planprogram for Børdalen Næringsområde

  A/STAB AS Ulsmågvegen 7 5224 Nesttun   Samnanger 24.10.2018 Merknader til planprogram for detaljregulering av Børdalen Næringsområde.  Styret i Samnanger Næringsforum har på møte 02.10.2018 drøfta planprogrammet for detaljregulering av Børdalen næringsområde. Målsettinga med planarbeidet er å regulera næringsområdet til datasenter, der Regn Datacenters AS vil vera tiltakshavar. Styret i forumet har få kommentarar […]

More Info

Årsmelding 2017

  Årsmelding 20017   Styret har i 2017 vert samansett som fylgjer::   Knut M. Bjørnås                              Styreleiar Linda Haug Kollbotn                       Nestleiar Anne Gro Aadland                          Sekretær Johannes Bruvik                              Styremedlem Frode Odland                                  Styremedlem Erlend Steinsland                            Styremedlem Karl Kollbotn                                 Kommunal representant   Vara medlemmar :                            Karina Liøen Frøland og Jan Gunnar Våge Vara kommunal representant         Knut Harald […]

More Info

Referat frå årsmøte 25.04.2018

Referat frå årsmøte i Samnanger Næringsforum 25.04.18   «Invest in Bergen» var invitert og fortalde om kva dei arbeider med. Regn Datasenter AS var og invitert. Dei fortalde om utviklinga i planane om bygging av datasenter i Børdalen.   Saker: Opning av møte ved styreleiar Knut Martin Bjørnås innleia møtet. 2.     Val av møteleiar Knut […]

More Info

Høyringsuttale om K 5 – vei og bane Arna Stanghelle

  Statens Vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger                                                                                                         Rødne 13.06.2018   Merknader til tilrådd alternativ i planprogram for E16 og Vossebana (K5). Styret i Samnanger Næringsforum har drøfta tilrådd alternative for K5 Arna/Stanghelle, med særleg fokusert på parsellane frå Arna til Trengereid for E16 og Vossebana. Styret er nøgd med at ein har […]

More Info

Høyringsuttale til Kommuneplanens arealdel 2017 – 2027

Samnanger Kommune Tyssevegen 217 5650 Tysse Årland, 12.06.2017 Høyringsuttale til Kommuneplanens arealdel 2017 – 2027 Styret i Samnanger Næringsforum drøfta delar av arealplanen på møte 08.06.17, då særskild avsnittet som gjeld næring. I denne samanheng vil ein koma med fylgjande kommentarar: Næringsforumet har tidlegare gitt fleire innspel til arealplanarbeidet, men ikkje motteke kommentarar eller tilbakemeldingar. […]

More Info

Høyringsuttale til trafikksikringsplan 2017 – 2021

Samnanger Kommune Tyssevegen 217 5650 Tysse Årland, 26.06.2017 Høyringsuttale til trafikksikringsplan 2017 – 2021 Styret i Samnanger Næringsforum handsama forslaget til trafikksikringsplan 2017 – 2021 på styremøte 08.06.2017. Styret ville sett pris på å fått tilsendt kopi av planutkastet, før handsaminga. Me voner dett kan la seg gjera i framtida når det gjeld høyringsutkast som […]

More Info

Årsmelding 2016

Årsmelding 20016   Styret har i 2016 vert samansett som fylgjer:   Knut M. Bjørnås         :                    Styreleiar Linda Haug Kollbotn :                   Nestleiar Anne Gro Aadland     :                   Sekretær Karina Liøen Frøland:                   Styremedlem Johannes Bruvik        :                   Styremedlem Frode Odland             :                   Styremedlem Karl Kolbotn              :                    Kommunal representant Vara medlemmar      :                   Erlend Steinsland og Jan Gunnar Våge Vara kommunal […]

More Info

Samnanger og næring 2020?

Samnanger og næring 2020? Næringsforumet i samarbeid med Kursverkstedet AS arrangerer ope møte om næring og næringsutvikling. Bjørkheim Kro og Motell – tysdag 16. 02 Kl. 19:00 Innleiarar: Trond kaland – Kursverkstedt As Einar Vaage – Regiondirektør Atea Tema det vert fokusert på: Omstilling i marknaden, Digitalisering – friviljug og tvungen, Finansieringsbehov, Er forretningsplanen vår […]

More Info

SNP konferansen 2015

SNP konferansen 2015 Samnanger Næringsforum ved leiar Knut Martin Bjørnås var på SNP konferansen i august. SNP står for Strategisk Næringsplan, og gjeld for alle i Bergensregionen. Alle som har ei nøkkelrolle for å jobbe med tiltak for framtidas Bergensregion, var invitert til å delta på den aller første SNP-konferansen 26. august. Meir om SNP […]

More Info