Samnanger og næring 2020?

Samnanger og næring 2020?

Næringsforumet i samarbeid med Kursverkstedet AS arrangerer ope møte om næring og næringsutvikling.

Bjørkheim Kro og Motell – tysdag 16. 02 Kl. 19:00 Innleiarar: Trond kaland – Kursverkstedt As Einar Vaage – Regiondirektør Atea

Tema det vert fokusert på: Omstilling i marknaden, Digitalisering – friviljug og tvungen, Finansieringsbehov, Er forretningsplanen vår tilpassa framtida? Kompetanse i verksemda, behov for opplæring og påfyll? Partileiarane i dei einskilte politiske partia i kommunen er inviterte til å delta i diskusjonen.

Posted in Siste innlegg.