Referat frå årsmøte 25.04.2018

Referat frå årsmøte i Samnanger Næringsforum 25.04.18

 

«Invest in Bergen» var invitert og fortalde om kva dei arbeider med. Regn Datasenter AS var og invitert. Dei fortalde om utviklinga i planane om bygging av datasenter i Børdalen.

 

Saker:

  1. Opning av møte ved styreleiar

Knut Martin Bjørnås innleia møtet.

2.     Val av møteleiar

Knut Martin Bjørnås vart  vald

  1. Val av referent og ein person til å skriva under protokoll saman med møteleiar

Anne Gro Aadland vart vald

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste

          Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

  1. Årsmelding for 2017

Årsmeldinga vart godkjent utan merknader.

  1. Rekneskap for driftsåret 2017

Årsrekneskapen vart godkjent utan merknader.

  1. Medlemskontingent 2018

Forlag frå styret om ikkje å auka kontingenten for 2018 vart                        godkjent.        Satsar:

Enkelmannsføretak           Kr 400

Bedrifter med tilsette       Kr 700

  1. Val av nytt styre

Fyljande styre var vald:

Styremedlem                    Knut Martin Bjørnås (vald for 2 år) Styremedlem                    Erlend Steinsland (ikkje på val) Styremedlem                    Frode Odland (ikkje på val)

Styremedlem                    Linda Haug Kollbotn (vald for 2 år) Styremedlem                    Anne Gro Aadland (vald for 2 år) Styremedlem                    Johannes Solsvik Bruvik (vald for 2 år) Styremedlem                    Ove Henning Bjørsvik (vald for 2 år)

Kommunal representant    Karl Kollbotn (Frp) (vara: Knut Harald Frøland) (ikkje på val)

Varamedlem                    Jan Gunnar Våge

Varamedlem                    Karina Frøland

Revisor                            Arne Nordbø

Valnemnd                        Toralv Sæterhaug

Valnemnd                        Kjell Odland

  1. Val av styreformann

Knut Martin Bjørnås vart vald til formann for styret i SNF (for 1 år).

 

Dato 07.05.17                                                     Dato 08.05.17

Sign.                                                                      Sign.

————————–                                            ————————–

Anne Gro Aadland                                                   Knut Martin Bjørnås

Posted in Siste innlegg.