Samnanger Næringsforum..

skal vera ein arena for nettverksbygging, ein møteplass og eit talerøyr for medlemmane våre.

Les meir om oss

Bli medlem!

Ved å bli medlem i Samnanger Næringsforum blir du ein del av eit større nettverk av næringsdrivande.

Meld deg inn i dag!

Følg med!

Samnanger Næringsforum arbeider kontinuerlig for å utvikle næringa i kommunen. Me har jevnlig ulike arrangement.

Bli med i vår Facebook gruppe for oppdateringar!

SISTE NYTT

Høyringsuttale til planprogram for interkommunal næringsplan for Fusa, Os og Samnanger.

Samnanger Næringsforum (Org. No 992 811 870 – Enhetsregisteret) Samnanger kommune Tyssevegen 217 5650 Tysse Årland, 14.08.2014 Høyringsuttale til planprogram for interkommunal næringsplan for Fusa, Os og Samnanger. Planutkastet vart handsama på styremøte for Samnanger næringsforum 13.08.2014. Nedanfor er våre merknader: Næringsforumet er kjent med analysen av næringslivets arealbehov, og at dette er ei utfordring for næringslivet […]

More Info

Kurskalender 2014 BRB

Her er link til kurs som holdes hos Etablerersenteret i Business Region Bergen. Kurskalender 2014    

More Info

Høyringsuttale Breiband

Samnanger Næringsforum (Org. No 992 811 870 – Enhetsregisteret) Til: Samnanger kommune Tyssevegen 217 5650 – Tysse Årland, 26.5 2014. Vedr. høyrings-uttale til utbygging av breiband i Samnanger. Viser til på Kommunen sine heimesider der ein vert anmoda om å koma med innspel i samband med vidare utbygging av breiband i Samnanger. Temaet vart drøfta […]

More Info