Samnanger Næringsforum..

skal vera ein arena for nettverksbygging, ein møteplass og eit talerøyr for medlemmane våre.

Les meir om oss

Bli medlem!

Ved å bli medlem i Samnanger Næringsforum blir du ein del av eit større nettverk av næringsdrivande.

Meld deg inn i dag!

Følg med!

Samnanger Næringsforum arbeider kontinuerlig for å utvikle næringa i kommunen. Me har jevnlig ulike arrangement.

Bli med i vår Facebook gruppe for oppdateringar!

SISTE NYTT

Pressemelding – Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS starter BKA-kurs i februar.

  Pressemelding –  Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS starter BKA-kurs i februar. Nasjonalt Fagorgan for kompetansepolitikk – VOX, har no tildelt midlar til kurs innan basiskompetanse i arbeidslivet(BKA) for 2015. Søknaden frå Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS er ein av dei mange som no er innvilga. Sjå heile lista på www.vox.no Detter betyr at Kursverkstedet […]

More Info

Søknad om kurs innvilga – nytt informasjonsmøte 26.01.15

  Det er med gleda me kan meddela at Samnanger Næringsforum – i samarbeid med Kursverkstedet AS –  har fått bekrefta at me får dei omsøkte  tilskota  til opplæring gjennom Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Som tidlegare opplyst kan private og offentlige  verksemder,  gjennom BKA,  søkja om støtte til grunnleggende opplæring med hovedvekt på rekning,  data, muntlige og […]

More Info

Stor interesse for kurs i kompetanseheving!

INTERESSE FOR KURS I BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET. (BKA) Under informasjonsmøte som vart halde på Bjørkheim 04.11 vart det klart at det er tilstrekkeleg interesse blant næringsdrivande til å få arrangert kurs som vil føra til kompetanseheving for arbeidslivet i kommunen. Kursverkstedet AS, i samarbeid med Næringsforumet, har derfor – innan fristen 11. november – sendt […]

More Info