Samnanger Næringsforum..

skal vera ein arena for nettverksbygging, ein møteplass og eit talerøyr for medlemmane våre.

Les meir om oss

Bli medlem!

Ved å bli medlem i Samnanger Næringsforum blir du ein del av eit større nettverk av næringsdrivande.

Meld deg inn i dag!

Følg med!

Samnanger Næringsforum arbeider kontinuerlig for å utvikle næringa i kommunen. Me har jevnlig ulike arrangement.

Bli med i vår Facebook gruppe for oppdateringar!

SISTE NYTT

Referat frå årsmøte 25.04.2018

Referat frå årsmøte i Samnanger Næringsforum 25.04.18   «Invest in Bergen» var invitert og fortalde om kva dei arbeider med. Regn Datasenter AS var og invitert. Dei fortalde om utviklinga i planane om bygging av datasenter i Børdalen.   Saker: Opning av møte ved styreleiar Knut Martin Bjørnås innleia møtet. 2.     Val av møteleiar Knut […]

More Info

Høyringsuttale om K 5 – vei og bane Arna Stanghelle

  Statens Vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger                                                                                                         Rødne 13.06.2018   Merknader til tilrådd alternativ i planprogram for E16 og Vossebana (K5). Styret i Samnanger Næringsforum har drøfta tilrådd alternative for K5 Arna/Stanghelle, med særleg fokusert på parsellane frå Arna til Trengereid for E16 og Vossebana. Styret er nøgd med at ein har […]

More Info

Høyringsuttale til Kommuneplanens arealdel 2017 – 2027

Samnanger Kommune Tyssevegen 217 5650 Tysse Årland, 12.06.2017 Høyringsuttale til Kommuneplanens arealdel 2017 – 2027 Styret i Samnanger Næringsforum drøfta delar av arealplanen på møte 08.06.17, då særskild avsnittet som gjeld næring. I denne samanheng vil ein koma med fylgjande kommentarar: Næringsforumet har tidlegare gitt fleire innspel til arealplanarbeidet, men ikkje motteke kommentarar eller tilbakemeldingar. […]

More Info