Nyttige lenkar

For deg som vil vite meir om Samnanger:

 

For deg som driv eller ønskjer å drive næring i Samnanger:

 • Næringsarealguiden – oversikt over ledige næringsareal i Bergensregionen, deriblant Samnanger. For fullstendig og oppdatert oversikt over ledige areal/lokaler, ta kontakt med Samnanger Kommune eller Samnanger Næringsforum. Pr. feb- 2016 fins det blant anna ledige næringslokaler hos Safa (www.safa.no), samt lokaler i Bjørkheim senter som er planlagt ferdigstilt i 2017.
 • Grundertelefonen tlf 800 50 789. Gratis telefonhjelp for gründere fra Innovasjon Norge. Man -fre 09-15.
 • Altinn – tips til å starte og drive bedrift. Også oversikt over gode støtteordningar.
 • Innovasjon Norge
 • Bergen Business Region Bergen – Samnanger høyrer også til her.
 • Skatteetaten – råd om skatt, sjølvmelding, moms, regnskapsguide
 • Regelhjelp.no – HMS-kravene for din bransje
 • Etablerer.no – Gratis nettbaserte kurs
 • Kom-an – nettstad for eldsjeler eller gründerar i Hordaland som treng hjelp i oppstartfasen.
 • Kommunalt næringsfond, som næringsdrivande i Samnanger kan søkja om tilskot frå.
 • Regionalt næringsfond – Midlane frå næringsfondet skal nyttast til Felles bedriftsutviklingstiltak og –Regionale tiltak i Samnanger, Os og Fusa.

 

Vurderer du å flytte til Samnanger?

 • Lønnebakken boligfelt er Samnangers nyaste boligfelt, og har fleire ledige tomter til gunstig pris. Tomtane har flott utsikt og gode solforhold.  Ta kontakt med Samnanger kommune for ytterlegare informasjon og prisar. Det er også fleire nye bustader/ leiligheter under oppføring på Bjørkheim. Ta kontakt med Samnanger Eigedom og Gjerde Eigedom for ytterlegare informasjon. Du anbefalast også å sjå finn.no for eventuelt fleire ledige bustader.
 • Samnanger har 2 nye barnehagar, Dråpeslottet og Vassloppa. I tillegg får me ny sjukeheim våren 2016.
 • Barneskule fra 1-7 klasse: Samnanger Barneskule.

 

Samnanger har blant anna eit aktivt: