Samarbeid med Bjørnafjorden næringsråd

 Til medlemmane – nye og gamle – i Samnanger Næringsforum. På styremøte 30.01.2019 deltok Fredrik Schmidt Fotland som er forretningsutviklar for nye Bjørnafjorden næringsråd. Dette  er ein medlemsorganisasjon for næringsdrivande  i Os og Fusa Kommune. Hensikten med møte var å diskutera mogeleg samarbeid. Bjørnafjorden næringsråd er godt organisert med 2 personar tilsett på 50 % stilling […]

More Info