Merknader til planprogram for Børdalen Næringsområde

  A/STAB AS Ulsmågvegen 7 5224 Nesttun   Samnanger 24.10.2018 Merknader til planprogram for detaljregulering av Børdalen Næringsområde.  Styret i Samnanger Næringsforum har på møte 02.10.2018 drøfta planprogrammet for detaljregulering av Børdalen næringsområde. Målsettinga med planarbeidet er å regulera næringsområdet til datasenter, der Regn Datacenters AS vil vera tiltakshavar. Styret i forumet har få kommentarar […]

More Info