Høyringsuttale om K 5 – vei og bane Arna Stanghelle

  Statens Vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger                                                                                                         Rødne 13.06.2018   Merknader til tilrådd alternativ i planprogram for E16 og Vossebana (K5). Styret i Samnanger Næringsforum har drøfta tilrådd alternative for K5 Arna/Stanghelle, med særleg fokusert på parsellane frå Arna til Trengereid for E16 og Vossebana. Styret er nøgd med at ein har […]

More Info