Felles brosjyre for næringsdrivande i Samnanger

FELLES MARKNADSFØRING BROSJYRE FOR NÆRINGSDRIVANDE I SAMNANGER.  Samnanger Næringsforum er godt i gang med å laga ei brosjyre der medlemmane i forumet kan samarbeida om å marknadsføra service tilboda, og andre tilbod og mogligheiter som finnes i kommunen. Ein ser for seg at dei som har interesse av å marknadsføra eiga verksemd i ei slik […]

More Info