Pressemelding – Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS starter BKA-kurs i februar.

  Pressemelding –  Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS starter BKA-kurs i februar. Nasjonalt Fagorgan for kompetansepolitikk – VOX, har no tildelt midlar til kurs innan basiskompetanse i arbeidslivet(BKA) for 2015. Søknaden frå Samnanger Næringsforum og Kursverkstedet AS er ein av dei mange som no er innvilga. Sjå heile lista på www.vox.no Detter betyr at Kursverkstedet […]

More Info

Søknad om kurs innvilga – nytt informasjonsmøte 26.01.15

  Det er med gleda me kan meddela at Samnanger Næringsforum – i samarbeid med Kursverkstedet AS –  har fått bekrefta at me får dei omsøkte  tilskota  til opplæring gjennom Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Som tidlegare opplyst kan private og offentlige  verksemder,  gjennom BKA,  søkja om støtte til grunnleggende opplæring med hovedvekt på rekning,  data, muntlige og […]

More Info