Stor interesse for kurs i kompetanseheving!

INTERESSE FOR KURS I BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET. (BKA) Under informasjonsmøte som vart halde på Bjørkheim 04.11 vart det klart at det er tilstrekkeleg interesse blant næringsdrivande til å få arrangert kurs som vil føra til kompetanseheving for arbeidslivet i kommunen. Kursverkstedet AS, i samarbeid med Næringsforumet, har derfor – innan fristen 11. november – sendt […]

More Info