Høyringsuttale til planprogram for interkommunal næringsplan for Fusa, Os og Samnanger.

Samnanger Næringsforum (Org. No 992 811 870 – Enhetsregisteret) Samnanger kommune Tyssevegen 217 5650 Tysse Årland, 14.08.2014 Høyringsuttale til planprogram for interkommunal næringsplan for Fusa, Os og Samnanger. Planutkastet vart handsama på styremøte for Samnanger næringsforum 13.08.2014. Nedanfor er våre merknader: Næringsforumet er kjent med analysen av næringslivets arealbehov, og at dette er ei utfordring for næringslivet […]

More Info