Samnanger Næringsforum..

skal vera ein arena for nettverksbygging, ein møteplass og eit talerøyr for medlemmane våre.

Les meir om oss

Bli medlem!

Ved å bli medlem i Samnanger Næringsforum blir du ein del av eit større nettverk av næringsdrivande.

Meld deg inn i dag!

Følg med!

Samnanger Næringsforum arbeider kontinuerlig for å utvikle næringa i kommunen. Me har jevnlig ulike arrangement.

Bli med i vår Facebook gruppe for oppdateringar!

SISTE NYTT

Samarbeid med Bjørnafjorden næringsråd

 Til medlemmane – nye og gamle – i Samnanger Næringsforum. På styremøte 30.01.2019 deltok Fredrik Schmidt Fotland som er forretningsutviklar for nye Bjørnafjorden næringsråd. Dette  er ein medlemsorganisasjon for næringsdrivande  i Os og Fusa Kommune. Hensikten med møte var å diskutera mogeleg samarbeid. Bjørnafjorden næringsråd er godt organisert med 2 personar tilsett på 50 % stilling […]

More Info

Merknader til planprogram for Børdalen Næringsområde

  A/STAB AS Ulsmågvegen 7 5224 Nesttun   Samnanger 24.10.2018 Merknader til planprogram for detaljregulering av Børdalen Næringsområde.  Styret i Samnanger Næringsforum har på møte 02.10.2018 drøfta planprogrammet for detaljregulering av Børdalen næringsområde. Målsettinga med planarbeidet er å regulera næringsområdet til datasenter, der Regn Datacenters AS vil vera tiltakshavar. Styret i forumet har få kommentarar […]

More Info

Årsmelding 2017

  Årsmelding 20017   Styret har i 2017 vert samansett som fylgjer::   Knut M. Bjørnås                              Styreleiar Linda Haug Kollbotn                       Nestleiar Anne Gro Aadland                          Sekretær Johannes Bruvik                              Styremedlem Frode Odland                                  Styremedlem Erlend Steinsland                            Styremedlem Karl Kollbotn                                 Kommunal representant   Vara medlemmar :                            Karina Liøen Frøland og Jan Gunnar Våge Vara kommunal representant         Knut Harald […]

More Info